اعراب

به جز دو کشور؛ اعراب به دنبال روابط قوی با ایران

کارشناس عرب: برخلاف امارات و عربستان که ایران را خطری راهبردی برای خود می‌دانند، بسیاری از کشورهای عربی مثل عمان، قطر، الجزایر و کویت خواهان برقراری روابطی قوی با ایران هستند/حضور اسرائیل در کشورهای منطقه نه تنها باعث امنیت این کشورها نخواهد شد بلکه مشکلاتی را هم برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد... اگر یمنی‌ها بر روی حملات به امارات تمرکز کنند می‌توانند به اقتصاد این کشور آسیب بزنند/خلاصه پیام ایران این است، اسرائیل نمی‌تواند برای شما در هیچ زمینه‌ای چتر حمایتی فراهم کند....

به جز دو کشور؛ اعراب به دنبال روابط قوی با ایران

کارشناس عرب: برخلاف امارات و عربستان که ایران را خطری راهبردی برای خود می‌دانند، بسیاری از کشورهای عربی مثل عمان، قطر، الجزایر و کویت خواهان برقراری روابطی قوی با ایران هستند/حضور اسرائیل در کشورهای منطقه نه تنها باعث امنیت این کشورها نخواهد شد بلکه مشکلاتی را هم برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد... اگر یمنی‌ها بر روی حملات به امارات تمرکز کنند می‌توانند به اقتصاد این کشور آسیب بزنند/خلاصه پیام ایران این است، اسرائیل نمی‌تواند برای شما در هیچ زمینه‌ای چتر حمایتی فراهم کند....

ارسال نظر