وزیر روحانی، پست گرفت

انتخاب | با حکم رضا داوری اردکانی، رضا فرجی دانا به عنوان «دبیر فرهنگستان علوم» منصوب شد.

وزیر روحانی، پست گرفت

طی حکمی از سوی رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم، رضا فرجی دانا به عنوان «دبیر فرهنگستان علوم» منصوب شد.

 رضا فرجی دانا از سال ۱۳۸۷ عضو وابسته فرهنگستان علوم است. وی دارای دکتری تخصصی مهندسی برق و کامپیوتر از دانشگاه واترلو کانادا است و در حال حاضر استاد تمام پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران است.

ریاست دانشگاه تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مشاور رییس جمهور در امور علمی و آموزشی، ریاست انجمن آموزش مهندسی ایران و ریاست شاخه مهندسی برق و کامپیوتر گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم از سوابق اجرایی دکتر رضا فرجی دانا است.

ارسال نظر