قاضی زاده: استخدام ۳۰ هزار پرستار را تا حصول نتیجه با جدیت پیگیری می‌کنیم+ جزئیات

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی در فضای مجازی نوشت: موضوع استخدام ۳۰ هزار پرستار را تا حصول نتیجه با جدیت پیگیری می‌کنیم.

قاضی زاده: استخدام ۳۰ هزار پرستار را تا حصول نتیجه با جدیت پیگیری می‌کنیم+ جزئیات

سید امیر حسین قاضی زاده نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی در فضای مجازی نوشت: موضوع استخدام ۳۰ هزار پرستار را تا حصول نتیجه با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: پرستارها به عنوان اعضای جبهه سلامت کشور که تعدادی ازپرستار در راه مقابله با کرونا شهید شدند، باید حمایت شوند.

 

ارسال نظر