ستاری در دیدار با خانواده شهید فخری زاده:

شهید فخری زاده دارای توانایی‌های سرشار علمی بود

معاون علمی رئیس جمهور گفت: شهید محسن فخری زاده علاوه بر دارا بودن برجستگی‌ها و توانایی‌های سرشار علمی؛ از مدیریت فوق العاده نیز برخوردار بود.

شهید فخری زاده دارای توانایی‌های سرشار علمی بود

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در دیدار با خانواده شهید فخری زاده با بیان این که شهادت جانسوز دانشمند برجسته و ممتاز کشور و افتخار و فخر ایران شهید محسن فخری زاده برای جامعه علمی کشور درد آور و جانکاه بود گفت: بسیار متاسف شدیم که جامعه علمی کشورمان چنین شخصیت برجسته‌ی صاحب ایده و تاثیرگذار در حوزه علوم و فناوری‌های دفاعی را از دست داد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: جایگزین کردن چنین شخصیت‌های نخبه علمی برای ایران اسلامی بسیار سخت است؛ چرا که شهید محسن فخری زاده علاوه بر اینکه دارای برجستگی‌ها و توانایی‌های سرشار علمی بود از مدیریت فوق العاده نیز برخوردار بود.

وی با بیان اینکه طی جلسات متعدد با ایشان همواره از فضل دانش و علمی ایشان بهره مند می‌شدیم، گفت: شهید فخری زاده دانشمندی بود که شاگردان زیادی را تربیت کرد و رشد داد و انشالله راه این شهید با قوت هر چه تمام‌تر ادامه خواهد داشت.

 

ارسال نظر