خطیب زاده خبر داد؛

حضور ظریف در کنفرانس مجازی افغانستان ۲۰۲۰

سخنگوی وزارت امورخارجه از حضور ظریف در کنفرانس مجازی افغانستان ۲۰۲۰ در ژنو خبر داد.

حضور ظریف در کنفرانس مجازی افغانستان ۲۰۲۰

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امورخارجه از حضور ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس مجازی افغانستان ۲۰۲۰ در ژنو خبر داد.

خطیب زاده افزود: کنفرانس‌های ژنو برای افغانستان هر چهارسال یکبار تشکیل می‌شود و محور اصلی مباحث آن تعهد کشور‌ها برای برقراری صلح و ثبات و توسعه در افغانستان است.

این کنفرانس امسال با حضور ۶۶ کشور و ۳۲ سازمان بین المللی به جهت محدودیت‌های ناشی از کورونا به صورت مجازی تشکیل می‌شود.

 

ارسال نظر