شرح وظایف وزارت میراث فرهنگی هنوز به مجلس ارائه نشده است

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی گفت: مقرر شده بود که وزیر میراث فرهنگی شرح وظایف این وزارتخانه را تدوین و به مجلس ارائه کند، اما هنوز آن را به مجلس ارائه نکرده است.

شرح وظایف وزارت میراث فرهنگی هنوز به مجلس ارائه نشده است

غلامرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ،  گفت:با اشاره به نشست بیش از یک ماه گذشته مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با نمایندگان کمیسیون فرهنگی گفت: در این جلسه وزیر میراث فرهنگی اظهار کرد که در حال تدوین شرح وظایف وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است تا به کمیسیون ارائه دهد.

او یادآور شد که شرح وظایف هنوز به کمیسیون فرهنگی ارائه نشده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۴ تیرماه سال گذشته طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر اصلاح کردند.

بر اساس مصوبه مجلس، از تاریخ تصویب این قانون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات در مواردی که مغایر شرع نیستند با رعایت بند د ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می‌شود.

 تبصره ۱ ماده واحده طرح بیان می‌کند که تمامی امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می‌گیرد.

همچنین در تبصره ۲ ماده واحده آمده است که شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یک سال برای تصویب به مجلس ارائه دهد.

 

ارسال نظر