چاه

نجات دختری شش ساله از داخل چاه ۱۵ متری + فیلم

دختر شش ساله اماراتی پس از سقوط به داخل چاهی به عمق ۱۵ متر، نجات یافت. این دختر پس از بیرون آمدن از چاه به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان قرار گرفت.

نجات دختری شش ساله از داخل چاه ۱۵ متری + فیلم

ارسال نظر