تصویری غم انگیز از بحران در اوکراین!

لحظه وداع دختری با پدرش در جریان تخلیه اجباری مناطق تحت کنترل جدایی‌طلبان وابسته به روسیه را ببینید.

تصویری غم انگیز از بحران در اوکراین!

طبق دستور فقط زنان، بچه‌ها و سالخورده‌ها باید به روسیه بروند و مردان ۱۸ تا ۵۵ سال حق خروج ندارند و باید بجنگند.

اوکراین

ارسال نظر