مرگ 2 مرد تهرانی پس از خواب در ماشین + عکس جنازه ها

2 مرد تهرانی پس از خواب در ماشین به کام مرگ فرو رفتند.

مرگ 2 مرد تهرانی پس از خواب در ماشین + عکس جنازه ها

 2 جوان 35 سال به علت استفاده از پیک نیک برای گرم کردن داخل خودرو در هنگام خواب در نسیم شهر، بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.

 

ارسال نظر