فیلم هجوم گرگ های گرسنه به ارومیه / وحشت در شهر

سردی هوا و نبود غذا سبب شده است تا گرگ‌ها به مناطق شهری پناه آورند.

فیلم هجوم گرگ های گرسنه به ارومیه / وحشت در شهر

مشاهده گرگ در برخی مناطق ارومیه نشان از آن دارد که سرمای زیاد هوا و کمبود غذا سبب شده است تا گرگ ها راهی نقاط مختلف شهری شوند.

ارسال نظر