جنازه

دمپایی مادر را نزدیک جنازه فرزندش کشاند

سردی هوا یکی از مهم ترین موانعی است که موجب می شود آمار غرق شدگی در استخرهای کشاورزی به طرز چشمگیری کم شود.

دمپایی مادر را نزدیک جنازه فرزندش کشاند

اما سردی زمستان هم نمی تواند مانعی برای کنجکاوی پسربچه ۵.۵ساله بشود به طوری که او دیروز در انتهای بولوار ساعی (شهرک طرق) به دلایلی نامعلوم از حصار نیم بند یک استخر ذخیره آب کشاورزی می گذرد و درون استخر گرفتار می شود.

با ناپدید شدن ناگهانی پسربچه، مادرش نگران همه جا را به دنبال او می گردد اما خبری از فرزندش پیدا نمی کند. در این جست و جوی یک نفره مادر دمپایی های پسرش را کنار استخر نزدیک خانه می بیند، اما همچنان خبری از فرزند دلبندش نبوده است.

او نگران از وضعیت پسر به سرعت با آتش نشانی مشهد تماس می گیرد و گزارش سقوط احتمالی بچه در استخر آب کشاورزی را می دهد.

ورود آتش نشانان به محل

اهمیت ماجرا با توجه به اینکه پای جان یک انسان در میان بود، موجب شد تا بی درنگ،تیم های تخصصی نجات از ایستگاه های ۹ و ۳۹ آتش نشانی مشهد زیر نظر محمدحسین قیصری، رئیس دو ایستگاه آتش نشانی مشهد خود را به انتهای بولوار ساعی برسانند.

جایی که یک استخر ذخیره آب با حصاری نیم بند و تخریب شده در اطرافش وجود داشت.

تیم غواصی با حضور در محل با توجه به شواهدی همچون دمپایی های بچگانه افتاده کنار استخر و همچنین آثار و رود فردی درون آب، بدون تأمل و بی درنگ وارد آب شدند.

آتش نشانان در کمتر از چند دقیقه پیکر نیمه جان کودک را از آب بیرون کشیدند و بلافاصله عملیات احیا برای بازگرداندن کودک به زندگی آغاز شد.

مرگ در بیمارستان

با حضور تکنیسین های اورژانس در محل ادامه عملیات احیا به امدادگران اورژانس سپرده شد و با وجود ناموفق بودن این عملیات، این کودک به بیمارستان منتقل شد و ساعتی بعد منابع بیمارستانی مرگ پسربچه را تأیید کردند.

 

ارسال نظر