فیلم لحظه مرگ تلخ زن اصفهانی هنگام نجات دادن یگ سگ پرتاب شده به اتوبان

زن جوانی که برای نجات یک سگ وسط اتوبان توقف کرده بود بر اثر تصادف جان خود را از دست داد.  صبح امروز یک زن در اتوبان دستجردی اصفهان بخاطر نجات سگ از خودرو خود پیاده و قربانی تصادف هولناک شد.

 

ارسال نظر