سارق

فیلم رودست خوردن سارق فریبکار در وسط خیابان / پسر دستفروش باهوش بود

حوادث رکنا: سارقی که تصور می کرد با زیرکی سر یک فروشنده کلاه گذاشته است به خودش ضرر رساند.

فیلم رودست خوردن سارق فریبکار در وسط خیابان / پسر دستفروش باهوش بود

به گزارش رکنا،  دزدان به حرکات پنهانی و یواشکی خود معروف هستند و برخی از آن‌ها در انجام این حرکات بسیار حرفه‌ای عمل می‌کنند. آن‌ها ممکن است در مقابل چشمان شما وسایل شما را بربایند در حالی که حتی متوجه آن نشوید.

ویدئویی که به تازگی در اینستاگرام منتشر شده یکی از همین دزدان حرفه‌ای را نشان می‌دهد. با این حال نقشه این دزد با تمام حرفه گری اش نقش بر آب شده و با هوشیاری فروشنده ناکام می‌ماند.

در ابتدای ویدئوی منتشر شده این مرد در مقابل مردی که در کنار جاده بادام زمینی می‌فروشد می‌نشیند و سفارش خود را درخواست می‌کند. در حالی که فروشنده سرگرم آماده کردن سفارش این مرد است او سعی می‌کند در حالی که سر فروشنده پایین است مقداری بادام را به داخل جیب هایش بریزد. این مرد که پیش خود تصور می‌کند توانسته مقداری بادام مجانی را به جیب بزند سپس آماده دریافت سفارش خود می‌شود.

بادام دزدی جلوی چشم فروشنده

در حالی که دزد خیال می‌کند فروشنده متوجه عمل دزدی وی نشده است فروشنده با حرکت هوشیارانه خود ثابت می‌کند که نمی‌توان به راحتی او را فریب داد. در انتهای ویدئو فروشنده از دزد می‌خواهد به پشت سرش و ماشین‌های عبوری نگاه کند و در همین لحظه مقداری از بادام‌های داخل پاکت را دوباره به بسته بادام‌های خودش برمی گرداند.

این ویدئو پس از انتشار در اینستاگرام تاکنون بیش از ۳۹۹ هزار لایک دریافت کرده است. انتشار این ویدئو با واکنش کاربران نیز همراه بود. یکی از کاربران در کامنتی نوشت: «کارما.»

 

ارسال نظر