عضو شورای شهر تهران مطرح کرد؛

چاه جذبی نسخه شهرداری تهران برای جلوگیری از فرونشست زمین

خلیل آبادی درباره علت فرونشست زمین در مناطق مختلف شهر تهران توضیحاتی داد.

چاه جذبی نسخه شهرداری تهران برای جلوگیری از فرونشست زمین

حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران گفت:درباره فرونشست زمین در مناطق مختلف پایتخت اظهار کرد: جنوب تهران و به ویژه شهرری به شدت با خطر فرونشست زمین مواجه است.

وی با بیان اینکه فرونشست زمین برای همه مناطق شهر تهران تبعات سنگینی دارد، افزود: فرونشست زمین زندگی در تهران را مختل می‌کند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه فاضلاب کل تهران به شهرری می‌آید، گفت: فاضلاب تهران بعد از رسیدن به شهرری تصفیه می‌شود و به ورامین می‌رود تا در امور کشاورزی استفاده شود.

خلیل آبادی با بیان اینکه این وضعیت و آسفالت کف خیابان‌ها سبب شده که آب بارندگی به داخل زمین نرود و زمین تهی از آب شود و فرونشست کند، گفت: برای همین برای صدور پایان کار، ساختمان‌ها را مکلف کردیم که چاه جذبی بزنند تا آب باران، منابع زیر زمینی را پر کند.

 

ارسال نظر