سخنان دبیرکل اتحادیه عرب علیه ایران و ترکیه

احمد ابوالغیط، ایران و ترکیه را به مداخله در امور داخلی کشور‌های عربی متهم کرد.

سخنان دبیرکل اتحادیه عرب علیه ایران و ترکیه

 احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب در سخنانی در مصاحبه با روزنامه «العرب» چاپ لندن، ایران و ترکیه را به مداخله در امور کشور‌های عربی متهم کرد.

او در بخشی از مصاحبه خود با اشار به کشورمان مدعی شد: برای ما عرب‌ها در وهله نخست، توقف سیاست قلدری در منطقه که بیش از یک دهه است از سوی ایران پیگیری می‌شود، مهم است و اینکه مداخلات در امور داخلی کشور‌های عربی متوقف شده و به حمایت از شبه نظامیان و گروه‌های مسلح و مخرب پایان داده شود. فکر می‌کنم دولت آتی آمریکا به خوبی میزان خطرات این سیاست‌ها را که تهران در پیش گرفته، و تمامی این‌ها در خلاف جهت پرونده هسته ای، با پیچیدگی‌های متعددش است را متوجه باشد.

او در ادامه اتهام زنی خود با اشاره به ترکیه گفت: بسیاری از کشور‌های عربی با مداخلاتی از سوی ترکیه روبرو بوده اند که خطرات آن کم نبوده؛ مداخلاتی که به روش ایران در جمع آوری برگ‌های منطقه‌ای و استفاده از آن در جهت تحریک و باج خواهی بوده است و همین مسأله، اتحادیه عرب را در میان آسیاب تهران و آنکارا قرار داده است. با وجود این، تصمیم‌هایی در جهت مقابله با این مداخلات بکار گرفته شده و ترکیه و ایران، بندی اساسی در جدول کاری نشست‌ها در سطح وزارتی و سران (اتحادیه عرب) شده اند.

او سپس با اشاره به ترکیه مدعی شد: مشکل عرب‌ها با ترک‌ها در سطح ملی چیست؟ هیچ. به عکس من معتقدم ترک‌ها از نزدیک‌ترین ملل فرهنگی و تمدنی به ما به دور از هرگونه امور سیاسی به شمار می‌روند. اما مشکل در خصوص رفتار سیاسی ترکیه است و این، محک واقعی برای بهبود روابط به شمار می‌رود.

احمد ابوالغیط در ادامه ادعا‌های خود گفت: مداخلات ترکیه با گذشت زمان بی رحمانه‌تر و بی پرواتر شده است. آن‌ها دربیش از یک صحنه از منطقه ما حضور دارند و چیزی شبیه طرح تسلط را را دنبال می‌کنند که دارای جوانب ایدئولوژیک، نظامی و اقتصادی است. من فکر می‌کنم دولت جدید آمریکا باید به خطرات سیاست‌های آنکارا توجه کند؛ چرا که این مسأله سبب آشفتگی و بی ثباتی در منطقه خواهد شد.

 

ارسال نظر