بررسی شکایت ترامپ درباره شمارش آراء در ایالت میشیگان

دادگاه عالی میشیگان فرصت سه هفته‌ای را برای بررسی شکایت ترامپ در خصوص شمارش آراء در این ایالت داد.

بررسی شکایت ترامپ درباره شمارش آراء در ایالت میشیگان

در حالی که آرای میشیگان به صورت رسمی اعلام شده و بر اساس آن آرای الکترال این ایالت نصیب جو بایدن می‌شود، دادگاهی در میشیگان به مسئولان این ایالت ۲۱ روز فرصت داد تا به شکایت کارزار ترامپ در مورد شمارش آرای زودهنگام رسیدگی کنند. ترامپ معتقد است که در میشیگان تقلب شده و دستکاری در آراء و شمارش آرای پستی که پس از سوم نوامبر به صندوق ها رای اضافه شده عاملی بوده که منجر به شکست او شده است.

از سوی دیگر و با حساس شدن رقابت بر سر ۲۰ رای الکترال این ایالت، دادگاه عالی پنسیلوانیا حکمی را که اجازه داده بود کمپین ترامپ نظارت خود بر روند شمارش آرا را افزایش دهد، باطل کرد. اختلاف آرای بایدن و رئیس جمهور آمریکا در پنسیلوانیا از ۷۰۰ هزار رای به حدود ۱۲۵ هزار رای کاهش پیدا کرده و همچنان حدود ۷۵۰ هزار رای شمارش نشده است.

 

ارسال نظر