رشد ۲۵ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۲۷ آبان ماه

شاخص کل بورس با رشد ۲۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۹۸ هزار واحدی قرار گرفت.

رشد ۲۵ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۲۷ آبان ماه

سه شنبه (۲۷ آبان ماه) شاخص کل بورس با رشد ۲۵ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۲۹۸ هزار واحدی شد.

امروز نماد‌های فملی، شبندر، وغدیر، شپنا، خساپا، اخابر و خودرو بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فملی 23,980
3038.3
وغدیر 11,640
1040.84
شبندر 26,030
836.97
شپنا 14,080
819
خودرو 3,730
634.29
اخابر 12,780
630.81
خساپا 2,490
565.26

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۱۷۲ واحدی وارد کانال ۱۶ هزار و  ۲۶۸ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
دماوند 66,039
12.12
وهور 43,774
6.88
سمگا 18,590
5.11
وسپهر 12,138
(3.35)
کرمان 72,460
3.01
کوثر 12,087
1.54
ثباغ 28,752
(1.49)

 

ارسال نظر