دلار زیر۲۰ هزار تومان، صنعت را زمین گیر می‌کند

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت:در اوج تحریم‌های نفتی ما به راحتی از دلار حاصل از صنعت استفاده کردیم و اگر قیمت دلار را کاهش دهیم، صنعت زمین گیر خواهد شد. از این رو سیاست گذاران اقتصادی کشور باید نرخ ارز را تعادلی کنند.

دلار زیر۲۰ هزار تومان، صنعت را زمین گیر می‌کند

احمدجانجان کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با اشاره به اینکه باید نرخ ارز تعادلی شود,اظهار کرد: حدود ۶ ماهی است که صنایع در کشور ما عملکرد خوبی ندارند و با دلار ۲۰ هزار تومان در حال کار هستند. بنابراین نباید در این قیمت نوسان به وجود آورد؛ زیرا در حال حاضر صنعت کشور سنگینی تحریم ها را بر دوش می کشد.

وی ادامه داد:در اوج تحریم های نفتی  ما به راحتی از دلار حاصل از صنعت استفاده کردیم و اگر قیمت دلار را کاهش دهیم, صنعت زمین گیر خواهد شد. از این رو سیاست گذاران اقتصادی کشور باید نرخ ارز را تعادلی کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: درشرایطی که ما مشکل تامین منابع داریم, برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز منابع بسیاری هدر می روند و در این شرایط خروج سرمایه رخ می دهد. انتخابات نزدیک است و برخی برای ایجاد محبوبیت, قصد کاهش قیمت دلار به صورت هیجانی و بدون فکر را دارند.

جانجان تصریح کرد: در صورتی که جلوی افزایش نرخ ارز گرفته نشود، قیمت دلار تا ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. از این رو صنعتی که بتواند کشور را از شر تحریم‌ها حفظ کند، از بین می رود.در حال حاضر ثبات نرخ ارز مسئله ای مهم تر از کاهش نرخ ارز است.

 

ارسال نظر