مازار نقدینگی روی دست بانک‌ها/ کاهش سود بین بانکی ارتباطی به سود سپرده ندارد

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت:بانک‌ها منابع سپرده‌ای در اختیار دارند، اما هنوز موفق به اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران نشده اند.اگر نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا کند، باعث کاهش ریسک نقدینگی توسط بانک‌ها می‌شود.

مازار نقدینگی روی دست بانک‌ها/ کاهش سود بین بانکی ارتباطی به سود سپرده ندارد

گلمرادی عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی بانکداری بانک مرکزی و کارشناس ارشد اقتصادی ,درباره کاهش سود بین بانکی, اظهار کرد: زمانی که بانک ها برای برطرف کردن  مشکلات نقدینگی خود, از بانک مرکزی یا دیگر بانک ها وام می گیرند, سودی که به  این وام تعلق می گیرد, سود بین بانکی می گویند. سود بین بانکی تفاوت بسیاری با نرخ سود سپرده های بانکی دارد.

وی ادامه داد:به طور مثال فرض کنید یک فرد برای پاس کردن چک خود به بانک مراجعه می‌کند، اما این بانک نقدینگی کافی برای پاس کردن آن چک را ندارد؛ بنابراین از بانک‌هایی که مازاد نقدینگی دارند وام با نرخ‌های متفاوت دریافت می‌کند. این مسئله سیگنالی برای مازاد سپرده‌های بانکی بوده و به مراتب سود‌های سپرده بین بانکی را کاهش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد:نرخ سود‌های بین بانکی هیچ ربطی به نوسانات بازار ارز نداشته و نمی‌تواند روی بازار‌های ارز تاثیر بگذارد. سودبین بانکی بیشتر به تامین نقدینگی توسط بانک‌ها ارتباط دارد.

وی گفت:بانک‌ها منابع سپرده‌ای در اختیار دارند، اما هنوز موفق به اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران نشده اند.اگر نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا کند، باعث کاهش ریسک نقدینگی توسط بانک‌ها می‌شود.

 

ارسال نظر