رشد ۱۷ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۲۴ آبان ماه

شاخص کل بورس با رشد ۱۷ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۳۸ هزار واحدی قرار گرفت.

رشد ۱۷ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۲۴ آبان ماه

امروز شنبه (۲۴ آبان ماه) شاخص کل بورس با رشد ۱۷ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و  ۲۳۸ هزار واحدی شد.

امروز نماد‌های فولاد، فملی، خودرو، وبملت، شتران، شبندر و فخوز بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نمادهای تاثیر گذار در بورس:

نماد قیمت پایانی تاثیر
فولاد 12,280
2859.36
فملی 20,790
2401.04
خودرو 3,410
1269.85
وبملت 4,490
980.51
شتران 10,030
927.42
شبندر 23,420
694.4
فخوز 34,410
686.6

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۱۲۹ واحدی وارد کانال ۱۵ هزار و  ۷۲۴ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
آریا 168,201
51.62
ذوب 4,424
17.09
شگویا 9,975
14.97
میدکو 22,718
9.37
هرمز 12,133
9.34
دماوند 65,577
(8.9)
وهور 40,025
(8.62)

 

ارسال نظر