قیمت بنزین

برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین و یارانه سال آینده

رئیس سازمان برنامه و بودجه داخل لایحه بودجه ما برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم.

برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین و یارانه سال آینده

 سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در پاسخ به سوالی که آیا حامل های انرژی افزایش قیمت خواهند داشت؟ بیان کرد داخل بودجه ما برنامه ای نداریم، چیزی بعنوان تبصره ای که برای مردم گران شود، خیر، البته می دانید گران شدن بنزین را در تبصره بودجه ای نمی گذارند، این موضوع را معمولا می آیند توافق می کنند بین دولت و مجلس اگر بخواهد حامل هایی تغییر بکند، اینم نیست که از قبل بیان اعلام بکنند و این اختیار در قانون برنامه داده شده است و دستگاه ها مکلف هستند این کار را انجام بدهند.

وی در جواب سوال دیگری مبنی بر اینکه یارانه نقدی که مردم می گیرند تغییری خواهد کرد؟ بیان کردند نخیر، همان عدد معیشتی و بنزین عین همان قبل انجام می شود و یک مبلغی هم گذاشته شده است برای همین اختلاف ارزی که احیاناً ارز 4200 در محاسبات نیاید مابالتفاوت ریالی اش را برای حمایت از مردم حمایت از تولید را انجام بدهیم. و حمایت هم اعتباری می شود و با کارتی که می کشند جابجا می شود و برای سال آینده است.

 

ارسال نظر