انتقاد همتی از رئیس جمهور بابت ترخیص کالاها از ترخیص بدون تائید بانک مرکزی

همتی این اقدام را دلیل اصلی رشد تقاضای ارز برای کالاهایی دانسته که بدون انتقال ارز در گمرک دپو شده بوده است.

انتقاد همتی از رئیس جمهور بابت ترخیص کالاها از ترخیص بدون تائید بانک مرکزی

طبق شنیده ها، همتی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای به رئیس جمهور از ترخیص کالاها از گمرک بدون تائید و کد رهگیری بانک مرکزی به شدت انتقاد و خواستار جلوگیری از آن شده است.

همتی این اقدام را دلیل اصلی رشد تقاضای ارز برای کالاهایی دانسته که بدون انتقال ارز در گمرک دپو شده بوده است.

این شنیده حاکی از آن است که رئیس بانک مرکزی در جلسه ای با وزرای اقتصادی دولت ضمن اعتراض شدید به این اقدام، آنرا تضعیف مدیریت بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز دانسته است.

 

ارسال نظر