اُفت۲۰ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۱۹ آبان ماه

شاخص کل بورس با اُفت ۲۰ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۴۹ هزار واحدی قرار گرفت.

اُفت۲۰ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۱۹ آبان ماه

امروز دوشنبه (۱۹ آبان ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۲۰  هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و  ۲۱۹  هزار واحدی شد.

امروز نماد‌های فولاد، فملی، کگل، پارسان، شبندر، کچاد، اخابر بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نمادهای تاثیر گذار در بورس:

نماد قیمت پایانی تاثیر
فولاد 11,580
(2529.42)
فملی 19,080
(2401.03)
کگل 13,680
(1350.64)
پارسان 18,070
(980.3)
شبندر 23,810
(943.47)
کچاد 14,200
(905.32)
اخابر 10,750
(884.01)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۱۰۵ واحدی وارد کانال ۱۵ هزار و ۵۱۲ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
صبا 7,632
(26.53)
آریا 153,657
23.48
هرمز 11,276
(21.39)
ذوب 4,438
(20.89)
شگویا 9,845
(18)
ارفع 12,579
(11.24)
ومهان 12,504
(8.13)

 

ارسال نظر