دو هفته آینده زمان آغاز دوگانه سوز کردن تاکسی‌های اینترنتی

مدیریت طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: قرار است از دو هفته آینده ثبت نام دوگانه سوز کردن تاکسی‌های اینترنتی آغاز شود.

دو هفته آینده زمان آغاز دوگانه سوز کردن تاکسی‌های اینترنتی

محمد حسین باقری سرپرست مدیریت طرح CNG شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کشور،با اشاره به آخرین وضعیت ثبت نام تاکسی های اینترنتی برای دوگانه سوز شدن گفت: قرار بود ثبت نام خودرو‌های اینترنتی در ماه‌های گذشته انجام شود، ولی به دلیل راه اندازی زیر ساخت‌های لازم این کار با تاخیر روبه رو شد.

او ادامه داد: در حال حاضر تعداد و ارقام تاکسی‌های اینترنتی جمع آوری شده و تا به امروز استقبال خوبی از سوی متقاضیان صورت گرفته است و قرار است ظرف مدت دوهفته آینده  ثبت نام این خودرو ها آغاز شود.

مدیریت طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اضافه کرد:در حال حاضر مجوز‌های اینترنتی شدن خودرو‌ها برای طرح رایگان دوگانه سوز کردن گرفته شده است، اما به دلیل تنوع زیاد پلاک‌های شخصی، و تعطیلات کرونایی، راه اندازی زیر ساخت‌های لازم با تاخیر انجام شد و بزودی طرح گاز سوز کردن خودرو‌های اینترنتی عمومی و آژانس‌ها کلید خواهد خورد.

 

ارسال نظر