سجام سامانه ای در تراز جهانی

نماینده ویژه رییس جمهوری درامور دولت الکترونیک: باید خدمات زیرساختی شکل گرفته دربازار سرمایه به ویژه سمات که تاثیر زیادی دربهره وری اقتصاد کشور دارد برای مقامات و سهامداران تببین و آشکار شود.

سجام  سامانه ای در تراز جهانی

نصرالله جهانگرد نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الکترونیک در بازدید از شرکت سپرده گذاری مرکزی اظهار داشت : از جمله مفاخر I.T ایران، پلتفرم های حوزه بازار پول و سرمایه کشور است به طوریکه این بسترها، مانند اکسیژن می باشد، وقتی برقرار است، قیمت ندارند اما زمانی که نباشد زمینه ساز اختلال های زیادی می شوند.

 

آشکار سازی تحولات بنیادی

وی به نقش شگرف توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات در کشور اشاره کرد و افزود : مدیران کشور باید آگاه باشند وقتی که اعلام می شود هزینه ای باید در این زمینه ها صورت بگیرد، بسیار حیاتی و مهم است و باید این دستاوردها برای مقامات و مردم تببین و تشریح شود تا همه متوجه شوند که چه کارهای مهم و بنیادی صورت گرفته و چه سرمایه های با ارزشی در کشور شکل گرفته است.

 

فعالیت هایی در تراز جهانی

جهانگرد تصریح کرد : در این اوضاع فعلی که برخی مشکلات در کشور وجود دارد باید برای مقامات و مردم دستاوردهای حوزه IT به روشنی تشریح شود تا همه متوجه شوند که چه کارهای ارزشمند و باکیفیتی در سطح تراز جهانی در کشور به وجود آمده است و چه استعدادهای ویژه ای در ایران وجود دارد و چه کارهای بزرگ و مهمی در حوزه IT و زیر ساخت های بانکی و بورسی در کشور صورت گرفته است.

 

جایگاه ویژه «سجام»

جهانگرد تصریح کرد: زمانی که درباره سامانه «سجام» توضیحات را شنیدیم و سوالاتی را هم مطرح کردم متوجه شدم که حتی در این وضعیت فعلی که شاهد مقاومت های زیادی در ساختار اداری ایران هستیم. این سامانه به خوبی توانسته است یک اتفاق بزرگ و مهم را در بازار سرمایه ایجاد کند.

 

اهمیت برگزاری مجامع الکترونیک

نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الکترونیک گفت : در شرایط فعلی و با وجود زیر ساخت های موجود برگزاری مجامع الکترونیک بشدت ضرروت دارد چرا که با برگزاری مجامع الکترونیک شاهد افزایش شفافیت، حفظ حقوق مردم و دولت خواهیم بود و حتی می توان این الگو را به سایر نظام های اداری در کشور تعمیم داد تا بتوانیم حداکثر نظارت، شفافیت، کنترل عملیات و ... را پیاده سازی کنیم.

 

تحول در نظام اقتصادی

وی پیشنهاد کرد : شرکت سپرده گذاری مرکزی می تواند خدمات گسترده خود را به شرکت های بزرگ ارائه دهد و با هماهنگی های لازم با برخی دستگاه ها همانند اداره ثبت شرکت ها، یکسری قوانین و مقررات را برای برگزاری مجامع الکترونیک تدوین کند که اجرای این فرایندها می تواند سیستم مدیریتی مالی کشور را متحول کند.

 

اهمیت خدمات غیرحضوری در اقتصاد ملی

نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور دولت الکترونیک اذعان داشت : آمارهای موجود همانند حجم مالی و تعداد کاربران نشان می دهد که خدمات غیر حضوری زمینه ساز کاهش بار ترافیک اجتماعی کشور شده است، شما فرض کنید این حجم از کاربر اگر به صورت فیزیکی قصد داشتند خدمات خود را دریافت کنند چه مشکلاتی را شکل می داد. در یک بررسی مشخص شد اگر یک میلیون قبض مانند آب، برق، گاز و ... قرار بود به صورت فیزیکی از سوی مردم انجام می شد ما نیاز به بیش از 1000 شعبه در سراسر کشور داشتیم که باید کلی بانک در کشور ایجاد می شد و هزینه مالی بسیار زیادی را بر کشور تحمیل می کرد اما با خدمات غیر حضوری بسیاری از مشکلات برطرف شده است و سامانه سجام نیز توانسته است بسیاری از فرایندهای فیزیکی بازار سرمایه را به الکترونیکی تبدیل کند.

در ابتدای این نشست، حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گزارشی از فعالیت ها، برنامه ها و اقدامات زیر ساختی این شرکت را برای نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور دولت الکترونیک تشریح کردند.

دکتر علیرضا ماهیار معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی در این نشست گزارش جامعی از سامانه های این شرکت را برای حاضران تشریح و آمادگی سمات را برای برگزاری مجامع الکترونیک اعلام کرد.

در این جلسه مهندس رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور داشتند و از برنامه های شرکت سپرده گذاری مرکزی در فراهم کردن زیر ساخت های الکترونیک در حوزه های مختلف به ویژه بازار سرمایه استقبال کردند.

 نماینده ویژه رییس جمهوری در امور دولت الکترونیک اعلام کرد: باید خدمات زیرساختی شکل گرفته در بازار سرمایه به ویژه شرکت سپرده گذاری مرکزی که تاثیر زیادی در بهره وری اقتصاد کشور دارد برای مقامات و سهامداران تببین و آشکار شود.

به گزارش روابط عمومی سمات، نصرالله جهانگرد نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الکترونیک در بازدید از شرکت سپرده گذاری مرکزی اظهار داشت : از جمله مفاخر I.T ایران، پلتفرم های حوزه بازار پول و سرمایه کشور است به طوریکه این بسترها، مانند اکسیژن می باشد، وقتی برقرار است، قیمت ندارند اما زمانی که نباشد زمینه ساز اختلال های زیادی می شوند.

 

آشکار سازی تحولات بنیادی

وی به نقش شگرف توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات در کشور اشاره کرد و افزود : مدیران کشور باید آگاه باشند وقتی که اعلام می شود هزینه ای باید در این زمینه ها صورت بگیرد، بسیار حیاتی و مهم است و باید این دستاوردها برای مقامات و مردم تببین و تشریح شود تا همه متوجه شوند که چه کارهای مهم و بنیادی صورت گرفته و چه سرمایه های با ارزشی در کشور شکل گرفته است.

 

فعالیت هایی در تراز جهانی

جهانگرد تصریح کرد : در این اوضاع فعلی که برخی مشکلات در کشور وجود دارد باید برای مقامات و مردم دستاوردهای حوزه IT به روشنی تشریح شود تا همه متوجه شوند که چه کارهای ارزشمند و باکیفیتی در سطح تراز جهانی در کشور به وجود آمده است و چه استعدادهای ویژه ای در ایران وجود دارد و چه کارهای بزرگ و مهمی در حوزه IT و زیر ساخت های بانکی و بورسی در کشور صورت گرفته است.

 

جایگاه ویژه «سجام»

جهانگرد تصریح کرد: زمانی که درباره سامانه «سجام» توضیحات را شنیدیم و سوالاتی را هم مطرح کردم متوجه شدم که حتی در این وضعیت فعلی که شاهد مقاومت های زیادی در ساختار اداری ایران هستیم. این سامانه به خوبی توانسته است یک اتفاق بزرگ و مهم را در بازار سرمایه ایجاد کند.

 

اهمیت برگزاری مجامع الکترونیک

نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الکترونیک گفت : در شرایط فعلی و با وجود زیر ساخت های موجود برگزاری مجامع الکترونیک بشدت ضرروت دارد چرا که با برگزاری مجامع الکترونیک شاهد افزایش شفافیت، حفظ حقوق مردم و دولت خواهیم بود و حتی می توان این الگو را به سایر نظام های اداری در کشور تعمیم داد تا بتوانیم حداکثر نظارت، شفافیت، کنترل عملیات و ... را پیاده سازی کنیم.

 

تحول در نظام اقتصادی

وی پیشنهاد کرد : شرکت سپرده گذاری مرکزی می تواند خدمات گسترده خود را به شرکت های بزرگ ارائه دهد و با هماهنگی های لازم با برخی دستگاه ها همانند اداره ثبت شرکت ها، یکسری قوانین و مقررات را برای برگزاری مجامع الکترونیک تدوین کند که اجرای این فرایندها می تواند سیستم مدیریتی مالی کشور را متحول کند.

 

اهمیت خدمات غیرحضوری در اقتصاد ملی

نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور دولت الکترونیک اذعان داشت : آمارهای موجود همانند حجم مالی و تعداد کاربران نشان می دهد که خدمات غیر حضوری زمینه ساز کاهش بار ترافیک اجتماعی کشور شده است، شما فرض کنید این حجم از کاربر اگر به صورت فیزیکی قصد داشتند خدمات خود را دریافت کنند چه مشکلاتی را شکل می داد. در یک بررسی مشخص شد اگر یک میلیون قبض مانند آب، برق، گاز و ... قرار بود به صورت فیزیکی از سوی مردم انجام می شد ما نیاز به بیش از 1000 شعبه در سراسر کشور داشتیم که باید کلی بانک در کشور ایجاد می شد و هزینه مالی بسیار زیادی را بر کشور تحمیل می کرد اما با خدمات غیر حضوری بسیاری از مشکلات برطرف شده است و سامانه سجام نیز توانسته است بسیاری از فرایندهای فیزیکی بازار سرمایه را به الکترونیکی تبدیل کند.

در ابتدای این نشست، حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گزارشی از فعالیت ها، برنامه ها و اقدامات زیر ساختی این شرکت را برای نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور دولت الکترونیک تشریح کردند.

دکتر علیرضا ماهیار معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی در این نشست گزارش جامعی از سامانه های این شرکت را برای حاضران تشریح و آمادگی سمات را برای برگزاری مجامع الکترونیک اعلام کرد.

در این جلسه مهندس رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور داشتند و از برنامه های شرکت سپرده گذاری مرکزی در فراهم کردن زیر ساخت های الکترونیک در حوزه های مختلف به ویژه بازار سرمایه استقبال کردند.

 

ارسال نظر