هرگونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی در منطقه آزاد ماکو ممنوع است

هرگونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی در منطقه آزاد ماکو ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد

هرگونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی در منطقه آزاد ماکو ممنوع است

طبق اعلام اداره راه و شهرسازی شهرستانهای ماکو، شوط و پلدشت، هرگونه خرید، فروش، واگذاری و انتقال به غیر امتیاز مسکن ملی غیرقانونی بوده و با متخلفین برخورد خواهد شد. عواقب هرگونه اقدام برعهده شخص بوده و هیچ گونه وکالتی بلاعزل از مراجع ذیربط بنام خریدار صادر نخواهد شد. ضمنا در صورت مشاهده خرید و فروش، واحد مسکونی مورد معامله، سلب امتیاز خواهد شد.

ضروریست مردم عزیز با اطلاع از این موضوع  بیشتر مراقب کلاهبرداری ها باشند.

 

ارسال نظر