ممنوعیت طرح تردد شبانه

فوری | ممنوعیت طرح تردد شبانه لغو شد

ممنوعیت طرح تردد شبانه طبق دستور رئیس جمهور لغو شود .

فوری | ممنوعیت طرح تردد شبانه لغو شد

رئیس جمهور:

اقدامات بزرگ و ارزشمندی در راستای واکسیناسیون عمومی و صیانت از جان و سلامت مردم، انجام شده، اما همچنان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی ضروری است و باید از هرگونه عادی انگاری و سستی در رعایت شیوه نامه های بهداشتی پرهیز کرد.

وزارت کشور و وزارت بهداشت و درمان وظیفه دارند با  حساسیت و جدیت، تردد افراد از مرزها را کنترل کنند.

به هر میزان که ابعاد و حجم کنترل های هوشمند افزایش می یابد، می‌توان محدودیت های غیر هوشمند را کاهش داد.

با توجه به واکسیناسیون عمومی، ممنوعیت تردد شبانه در شهرها لغو شود .

 

ارسال نظر