عزت الله ضرغامی مطرح کرد:

شیفته و مشغول تلفیق و همگرا کردن دو مقوله سنت و مدرنیته‌ هستم

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در صفحه توییتری خود نوشت: شیفته و مشغول تلفیق و همگرا کردن دو مقوله سنت و مدرنیته‌ هستم.

شیفته و مشغول تلفیق و همگرا کردن دو مقوله سنت و مدرنیته‌ هستم

عزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در توییتی نوشت: ماموریت وزارتخانه ی ما، ترکیبی از سنت و مدرنیته است؛ پیشرانه های توسعه از یک سو و پای بندی به ارزش های ملی، فرهنگی و دینی از سوی دیگر.

فرایندهای سنتی دوست داشتنی در طرف دیگر.

شیفته و مشغول تلفیق و همگرا کردن این دو مقوله ام!

index

ارسال نظر