تقویت مهارت‌های موجود در برنامه درسی از طریق طرح بوم

دبیر برنامه ویژه مدرسه گفت: این طرح با هدف ترویح مدرسه‌محوری و تقویت هرچه بهتر مهارت‌های برنامه درسی شکل گرفته و اجرای آن تداوم دارد.

تقویت مهارت‌های موجود در برنامه درسی از طریق طرح بوم

عظیم محبی دبیر برنامه ویژه مدرسه ، درباره چگونگی اجرای طرح بوم (برنامه ویژه مدرسه) در سال تحصیلی جاری بیان کرد: این طرح برای دوره دوم ابتدایی و متوسطه اول در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه امسال شرایط بحرانی است همه برنامه ریزی‌های مدرسه از طریق فضای مجازی دنبال می‌شود.

او ادامه داد: در این طرح هدف این است که مهارت‌های مربوط به کتاب و برنامه درسی به خوبی پوشش داده شده و برای دانش آموزان تبیین شود.

دبیر برنامه ویژه مدرسه با اشاره به اینکه در سطح مدارس ابتدایی دوره دوم و متوسطه اول در کنار آموزش کتاب‌های درسی، اجرای طرح برنامه ویژه مدرسه متناسب با نیاز روز دانش آموزان ارائه می‌شود، اظهار کرد: ٢٠ درصد برنامه درسی یعنی حدود ۶٠ ساعت در اختیار مدارس قرار گرفته است تا مجری این طرح باشند.

او بیان کرد: در شرایط کنونی خانواده‌ها می‌توانند برخی امور خانه مانند حساب و کتاب جزئی خرید برخی مایحتاج خانه را به دانش آموزان خود بسپارند تا آن‌ها به طور عملیاتی با کارکرد دروس خود آشنا شوند.

آموزش اجرای طرح بوم به ٣٠ هزار مدیر و معاون مدرسه

او با بیان اینکه صفر تا صد چگونگی اجرای طرح بوم به مدرسه واگذار شده است و در واقع گامی برای تحقق شعار مدرسه محوری است، گفت: برای اجرای هرچه بهتر این طرح آموزش مدیران مدارس در دستور کار قرار گرفته است و ٣٠ هزار نفر تاکنون آموزش دیدند.

دبیر برنامه ویژه مدرسه تصریح کرد: کتاب راهنمای عملی و شیوه نامه‌ای برای اجرای کلیات این طرح تدوین شده است که در کنار توانمندسازی مدیران و معاونان مورد توجه قرار می‌گیرد همچنین در آزمون‌های ضمن خدمت هم این مطالب مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

محبی گفت: از ٢ سال گذشته که طرح شروع شده است تاکنون عملکرد قابل قبولی از مدارس را دریافت کردیم و مدارسی که در اجرای طرح شاخص بودند اردیبهشت ١۴٠٠ مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

 

ارسال نظر