تشریح برنامه ریزی اتحادیه تاکسیرانی برای کاهش ساعت حمل و‌نقل عمومی

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های کشور آخرین برنامه ریزی‌های این اتحادیه را برای کاهش ساعت حمل و‌نقل عمومی تشریح کرد.

تشریح برنامه ریزی اتحادیه تاکسیرانی برای  کاهش ساعت حمل و‌نقل عمومی

مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های کشور گفت‌:با اشاره به آخرین برنامه ریزی های این اتحادیه برای کاهش ساعت حمل و‌نقل عمومی، اظهار کرد: در حوزه تاکسیرانی تابع مقررات وضع شده توسط ستاد ملی کرونا هستیم و خدمات ناوگان تاکسیرانی در ساعت تعریف شده، به عنوان ساعات مجاز فعالیت در هر شهر متناسب وضعیت شهری ارائه خدمت خواهند داد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های کشور  در پاسخ به این پرسش که با توجه به اعمال محدودیت های جدید در ناوگان حمل و نقل عمومی،آیا نرخ کرایه تاکسیرانی افزایش پیدا می کند،گفت: مبنای تعیین نرخ کرایه تاکسی در شرایط معمول براساس ۴ مسافر محاسبه می شود ولی در شرایط کرونایی باتوجه به تکلیف صورت گرفته مبنی بر کاهش تعداد مسافر‌ها مبنای تعیین کرایه ۳ مسافر است که در بیشتر شهر‌های کشور متناسب با وضعیت موجود کرایه تاکسی توسط شورای شهر تصویب و ابلاغ شده است.

ضامنی  یادآور شد: خارج از مصوبه ‌ابلاغ  شده توسط شورای اسلامی شهر  جهت افزایش کرایه در حال حاضر اتحادیه تاکسیرانی‌های کشور در دستور کار حوزه تاکسیرانی نیست.

 

ارسال نظر