سیگاری

خبر خوب برای سیگاری ها!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش چندین برابری عوارض سیگار در سال ۱۴۰۱ مخالفت کردند.

خبر خوب برای سیگاری ها!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ، پیشنهاد احمد امیرآبادی فراهانی در خصوص حذف بند الحاقی ۷، تبصره ۶ لایحه بودجه را که به تعیین عوارض خرده فروشی هر نخ سیگار در سال آینده بازمی گشت بررسی کرده و در نهایت با حذف این بند موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی۷ تبصره ۶  که حذف شد، از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دوهزار و سیصد(۲.۳۰۰)ریال، تولید داخل با نشان بین المللی(برند) مبلغ هشت هزار(۸.۰۰۰)ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانزده هزار(۱۵.۰۰۰)ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سیصدهزار(۳۰۰.۰۰۰)ریال و هر بسته تنباکوی وارداتی سیصدهزار(۳۰۰.۰۰۰)ریال به عنوان عوارض اضافه می گردد.

وزارت امور اقتصاد و دارائی مکلف است مبالغ مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.

 

ارسال نظر