تصویر غم انگیز از فرزند سردار سلیمانی

تصویری از محمدرضا سلیمانی فرزند سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که در اولین مراسم سالگرد پدر در دانشگاه تهران با حضور سران کشور حضور داشتند شکار دوربین های عکاسان شده است.

تصویر غم انگیز از فرزند سردار سلیمانی

تصویری از محمدرضا سلیمانی فرزند سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که در اولین مراسم سالگرد پدر شکار دوربین های عکاسان شده است.

 

 

ارسال نظر