وزیر کار خبر داد؛

صدور اصلاحات احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور+ جزییات

شریعتمداری گفت: مصوبه هیات امنا برای اصلاح احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور تامین اجتماعی به تازگی صادر شده است.

صدور اصلاحات احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور+ جزییات

محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، درباره اجرای اصلاحات احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: بعد از اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با یک نیاز مواجه شدیم و آن‌ها اعلام کردند مشاغل سخت و زیان آور هنگام متناسب سازی در نظر گرفته نشده است.

وی با اشاره به اینکه بلافاصله مصوبه هیات امنا را کسب و این نقص را مرتفع کردیم تا بازنشستگان در همسان سازی هم از حقوق قانونی خود برخوردار شوند، ادامه داد: مصوبه هیات امنا به تازگی صادر شده است و از ماه‌های آتی اجرا خواهد شد.

شریعتمداری بیان کرد: با اجرای اصلاحات احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور، قانون برای آن‌ها اجرا خواهد شد. این قانون برای این دسته از بازنشستگان با تأخیر اجرا خواهد شد و از بازنشستگان به دلیل تأخیر پیش آمده عذرخواهی می‌کنیم.

 

ارسال نظر