آموزش انعقاد قرارداد بیمه اختیاری به صورت غیر حضوری

انعقاد قرارداد بیمه اختیاری و پرداخت حق بیمه به صورت غیر حضوری یکی از خدمات سازمان تامین اجتماعی است که در این گزارش نحوه انجام آن را آموزش می‌دهیم.

آموزش انعقاد قرارداد بیمه اختیاری به صورت غیر حضوری

در سازمان تامین اجتماعی است که مستلزم عقد قرارداد فردی با تامین اجتماعی است.

انعقاد قرارداد بیمه اختیاری تاکنون فقط از طریق مراجعه حضوری به شعب تامین اجتماعی برای تکمیل درخواست و طی کردن مراحل مختلف اداری امکان پذیر بود. اما در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی این امکان را برای متقاضیان فراهم کرده تا بدون مراجعه حضوری و بهره‌مندی از خدمات الکترونیک تمامی اقدامات اعم از انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه به صورت غیر حضوری باشد.

در ادامه به شما نحوه انعقاد قرارداد بیمه اختیاری و پرداخت حق بیمه به صورت غیر حضوری راآموزش می‌دهیم.

همه بیمه شدگان تأمین اجتماعی باید اطلاعات خود را در سامانه eservices.tamin به ثبت برسانند و وارد صفحه خودشان شوند و از خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.

افرادی که تقاضای پوشش بیمه اختیاری را دارند با ورود به سامانه غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی می‌توانند اقدام به عقد قرارداد با سازمان کنند.

قسمت بیمه شدگان را انتخاب کرده و با انتخاب گزینه بیمه شدگان خاص و بیمه اختیاری وارد مرحله بعد شوند.

آموزش انعقاد قرارداد بیمه اختیاری به صورت غیر حضوری

بعد از آن گزینه مشاهده قرارداد را زده و آن را تایید می کنید و مراحل را با ترتیبی که در بالای صفحه دیده می شود طی می‌کنید.

آموزش انعقاد قرارداد بیمه اختیاری به صورت غیر حضوری

درباره بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی بیشتر بدانید

شرایط بیمه اختیاری

کسانی می‌توانند بیمه اختیاری شوند که دارای شرایط زیر باشند:

_داشتن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه
_داشتن حداکثر ۵۰ سال سن (مرد و زن)
_در صورتی که سن متقاضی در زمان تقاضا بیش از ۵۵ سال باشد باید، معادل مدت مازاد سنی، سابقه حق بیمه را بپردازد.
برای مثال، اگر متقاضی بیمه اختیاری، ۵۷ساله باشد باید هنگام درخواست دو سال سابقه پرداخت حق بیمه را بپردازد و اگر ۶۰ساله باشد داشتن پنج سال سابقه الزامی است.
_متقاضیانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشند از شرط سنی معاف‌اند و با هر سنی می‌توانند بیمه شوند.
_چنانچه بیمه‌شده‌ای یکبار با سازمان قرارداد بیمه اختیاری منعقد کرده باشد تا سه‌بار حق انعقاد قرارداد بیمه اختیاری را بدون شرط سنی خواهد داشت.

 درصد حق بیمه اختیاری

درصد حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری ۲۷ درصد دستمزد و حقوق توافق‌شده است. بیمه اختیاری بر اساس حق بیمه مذکور کلیه تعهدات بیمه‌ای را شامل می‌شود.

علاوه بر حق بیمه فوق دولت نیز پرداخت ۳ درصد از حق بیمه را طبق قانون تامین اجتماعی (ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی) متعهد شده است.
باید توجه داشت که مسئول پرداخت حق بیمه در بیمه‌های اختیاری، خود شخص بیمه شده است.

مبنا و نحوه محاسبه حق بیمه در بیمه‌های اختیاری

متقاضیان بیمه اختیاری می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را خود مشخص کنند، برای این منظور باید آن را بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنند.

بیمه‌شدگان اختیاری می‌توانند با ارائه درخواست، هر دو سال یکبار، دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه ماهانه خود را ۱۰ درصد افزایش دهند.

 تعهدات سازمان در قبال بیمه‌شدگان اختیاری

بیمه‌شدگان اختیاری خدمات زیر را دریافت خواهند کرد:
_مستمری بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی
_خدمات درمانی
_هزینه کفن و دفن همانند بیمه‌شدگان اجباری
_وسایل کمک‌پزشکی، همانند بیمه‌شدگان اجباری

کمک‌هزینه ازدواج، ازکارافتادگی جزئی، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و بیمه بیکاری شامل بیمه‌شدگان اختیاری نمی‌شود؛ زیرا این بیمه‌شدگان دارای کارفرما نیستند همچنین در کارگاه‌های مشمول قانون کار اشتغال ندارند و خود مستقیما خواهان ادامه بیمه به طور اختیاری هستند.

به غیر از موارد فوق شرایط مربوط به برخورداری از خدماتی از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار، مستمری بازماندگان و... همانند بیمه‌شدگان اجباری است.

 

ارسال نظر