حاجی میرزایی:

حجم محتوای آموزشی برای امتحانات کاهش نمی‌یابد

وزیر آموزش و پرورش گفت: حجم مطالب درسی و محتوای آموزشی دانش آموزان برای امتحان کاهش نخواهد یافت.

حجم محتوای آموزشی برای امتحانات کاهش نمی‌یابد

محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه نشست گفت‌وگوی تحولی هفته با رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مصوبات این جلسه اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌هایی است که بیشترین هماهنگی را با آموزش وپرورش دارد؛ چراکه ما دستگاهی پهن پیکر هستیم.

او ادامه داد: کار‌های متمایزی نسبت به سایر دستگاه‌ها با سازمان بازرسی داریم. در فعالیت‌هایی که همه مسیر‌های قبلی مسدود شده است و باید مسیر‌های جدیدی بسازیم که نیازمند هماهنگی و همکاری با سازمان بازرسی کل کشور است، زمینه همکاری مساعد است.

سرمایه اصلی ما اعتماد  جامعه است

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به همکاری مشترک با سازمان بازرسی در مورد آموزش نیروی انسانی، بیان کرد: در مواردی که مورد توجه سازمان بازرسی است این کار انجام می‌شود. همچنین در مورد قوانینی که معطل مانده است هم همکاری مشترکی با این سازمان خواهیم داشت؛ چراکه سرمایه اصلی ما اعتماد جامعه است.

حاجی‌میرزایی درباره چگونگی برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول دانش آموزان گفت: در این مورد جلسات متعددی در آموزش و پرورش داریم و تجربیات مختلف را بررسی می‌کنیم. با توجه به اینکه با وضعیت ثابتی رو به رو نیستیم طبق صلاحی دید ستاد کرونا پیش می‌رویم. با نظر ستاد ملی کرونا تا قبل از زمان امتحانات شیوه برگزاری آزمون‌ها معلوم خواهد شد.

 

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه هم آزمون حضوری و هم آزمون غیرحضوری را در دستور داریم، تصریح کرد: از روش‌های اطمینان بخش کمک می‌گیریم تا ارزیابی دقیقی از میزان یادگیری دانش آموزان داشته باشیم.

حاجی‌میرزایی تصریح کرد: حجم مطالب درسی و محتوای آموزشی دانش آموزان برای امتحان کاهش نمی‌یابد و پیشنهاد ما برای برگزاری امتحانات اول و ١۵ دی ماه است.

 

ارسال نظر