افراد تا چه سنی امکان پرداخت حق‌بیمه دارند؟

یک کارشناس سازمان تامین اجتماعی درباره سن بیمه پردازی در سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی داد.

افراد تا چه سنی امکان پرداخت حق‌بیمه دارند؟

محمد حسن زدا کارشناس سازمان تامین اجتماعی درباره شرایط ورود به سازمان تامین اجتماعی و بیمه پردازی، اظهار کرد: در سازمان تامین اجتماعی هیچ محدودیت سنی برای بیمه پردازی افراد وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه برای سازمان تامین اجتماعی سن ورود بیمه پردازی حائز اهمیت است، افزود: سن بازنشستگی در ایران ۵۰ سال تعریف شده است به همین دلیل اگر فردی بخواهد بعد از این سن آغاز به بیمه پردازی کند امکان پذیر نیست.

زدا با اشاره به اینکه این محدودیت در برخی از مدل‌های بیمه سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، گفت: در بیمه اجباری نیز محدودیت سنی برای آغاز بیمه پردازی و ورود به تامین اجتماعی وجود ندارد.

این کارشناس سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: افرادی که می‌خواهند بعد از ۵۰ سال تحت پوشش بیمه قرار گیرند باید آزمایشات لازم برای سلامت جسمی و روحی خود را ارائه دهند.

 

ارسال نظر