این مشاغل از 20 آبان تا 20 آذر تا ساعت 18 فعالیت میکنند + جزئیات

تعداد مشاغلی که از ۲۰ آبان الی ۲۰ آذر در تهران، مراکز استان ها و شهرهای پرجمعیت، حداکثر تا ساعت ۱۸ مجاز به فعالیت هستند، اعلام شد.

این مشاغل از 20 آبان تا 20 آذر تا ساعت 18 فعالیت میکنند + جزئیات

لیست مشاغلی که از ۲۰ آبان الی ۲۰ آذر در تهران، مراکز استان ها و شهرهای پرجمعیت، حداکثر تا ساعت ۱۸ مجاز به فعالیت هستند، منتشر شد.

1db2F1D9lk7u

ارسال نظر