فروزش:

تمام مراکز پزشکی قانونی در قرنطینه دوهفته‌ای دایر هستند

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران‌ درباره نحوه فعالیت مراکز پزشکی قانونی در قرنطینه دوهفته‌ای توضیحاتی داد.

تمام مراکز پزشکی قانونی در قرنطینه دوهفته‌ای دایر هستند
آنچه دیگران می خوانند:

 مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان  با اشاره با استمرار فعالیت مراکز پزشکی قانونی استان تهران در مدت قرنطینه اظهار کرد: باتوجه به دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا و تعطیلی دوهفته‌ای تهران و نظر به اجرای بخشنامه قوه قضائیه، تمام مراکز پزشکی قانونی استان تهران در راستای تکریم ارباب‌رجوع و خدمت‌رسانی به مراجعان با رعایت دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا برای حضور کارکنان و دستورالعمل های بهداشتی دایر و در حال خدمت‌رسانی هستند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران تصریح کرد: از مراجعان عزیز تقاضا داریم حتماً با ماسک به مراکز پزشکی قانونی مراجعه و دستورالعمل های بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه