شریعتمداری:

همسان سازی حقوق مستمری بگیران روستایی عملیاتی شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای همسان سازی حقوق مستمری بگیران صندوق بیمه روستاییان و عشایر خبر داد.

همسان سازی حقوق مستمری بگیران روستایی عملیاتی شد

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه توییتر خود درباره همسان سازی حقوق مستمری بگیران صندوق بیمه روستاییان و عشایر، اظهار کرد: اجرایی شدن وعده هایم به بازنشستگان اولویت اصلی در وزارت کار بوده. خبر خوب امروز هم این که همسان سازی حقوق مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر عملیاتی شد و توانستیم به طور میانگین حقوق مستمری بگیران این صندوق را ۵۲ درصد افزایش دهیم.

همسان سازی حقوق مستمری بگیران روستایی عملیاتی شد

 

ارسال نظر